PHONG THỦY PHÒNG NGỦ THEO HƯỚNG ĐÔNG NAM

Xem phong thủy phòng ngủ theo hướng đông nam

- Do ánh nắng buổi sáng chiếu từ hướng Đông Nam, tuy không mạnh bằng hướng chính Đông, nhưng vì mặt trời mọc lên, ngầm bao hàm ý nghĩa các sự vật đang từ từ phát triển, dần dần định hình, tràn đầy lòng hăng hái và sức sống, dễ được sự tin tưởng của người nên có rất nhiều cơ hội thành công.
Phong thủy phòng ngủ theo hướng đông nam

- Hướng đông nam cũng đuợc xem là hướng nằm ngủ lý tưởng cho gia chủ. Nó sẽ giúp tăng cường các mối quan hệ, thúc đẩy sự sáng tạo.và phát triển

Phong thủy phòng ngủ theo hướng khác

1. Phong thủy phòng ngủ theo hướng Bắc
2. Phong thủy phòng ngủ theo hướng Đông Bắc
3. Phong thủy phòng ngủ theo hướng Tây Bắc
4. Phong thủy phòng ngủ theo hướng Nam
5. Phong thủy phòng ngủ theo hướng Tây Nam
6. Phong thủy phòng ngủ theo hướng Đông Nam
7. Phong thủy phòng ngủ theo hướng Đông
8. Phong thủy phòng ngủ theo hướng Tây