XEM SAO THÁI DƯƠNG

Sao Thái Dương Tốt hay xấu?

Theo quan niệm người xưa thì sao Thái Dương rất tốt nhưng lại chỉ tốt với nam giới chứ lại không tốt với phụ nữ. Nam giới được sao Thái Dương chiếu mệnh sẽ may mắn ở sự nghiệp công danh, công việc vô cùng may mắn hanh thông, năm này nếu có chí hoặc điều kiện tốt rất có thể quý ông sẽ làm nên nghiệp lơn. Còn các quý chị thì nên chú ý đến sức khỏe

Cách cúng giải hạn sao Thái Dương

Lễ cúng dâng sao thái Dương thường vào ngày 27 tháng giêng, hoặc ngày 27 âm lịch hàng tháng. Quý vị nên sắp nến theo sơ đồ bên dưới.
Một số thứ cần chuẩn bị:
Bài vị màu vàng, mũ vàng cùng hương hoa, phẩm oản, tiền vàng và 36 đồng tiền.
Khi cúng hướng về phương đông làm lễ giải sao.

Xem văn khấn cúng sao Thái dương tại đây

Sơ đồ cắm nến cúng sao thái dương

sao thái dương

Văn Khấn giải hạn sao thái dương

Nam mô a di đà phật!
Nam mô a di đà phật!
Nam mô a di đà phật!

Con lạy chín phương trời, mười phương chư phật, chư phật mười phương.

- Nam mô hiệu Thiên Chí Tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng Đế.
- Con kính lạy đức trung Thiện tinh chúa Bắc cực Tử Vi tràng sinh Đại đế.
- Con Kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh Quân.
- Con kính lạy đức nhật cung Thái Dương Thiên Tử Tinh Quân.
- Con kính lạy đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân quân.

Tín chủ (chúng) con là: ...........................................................
Hôm nay là ngày....tháng.....năm........, tín chủcon thành tâm sắm lễ, hương hoa quả, đốt nén tâm hương, thiết lập linh án tại (địa chỉ).................................................................................
Để làm lễ dâng sao giải hạn sao Thái Dương chiếu mệnh:
Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn; ban phúc,lộc, thọ cho con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng. 

Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. 

-   Nam mô a di Đà Phật! 

-   Nam mô a di Đà Phật! 

-   Nam mô a di Đà Phật! 

Xem các sao khác

1. Sao Thái Dương
2. Sao Thái Âm
3. Sao Mộc Đức
4. Sao Vân Hán
5. Sao Thổ Tú
6. Sao Thái Bạch
7. Sao Thủy diệu
8. Sao La hầu
9. Sao Kế đô

Bảng kiểm tra sao chiếu mệnh theo tuổi

 
BẠN BAO NHIÊU TUỔI?
***Lưu ý:
Tuổi tính theo tuổi âm nên các bạn nhớ cộng thêm tuổi mụ nữa nhé!
Ví dụ: Người sinh năm 1990 thì năm 2017 sẽ là 27 tuổi cộng thêm tuổi mụ là 28 nhé!
SAO CHIẾU MỆNH
NAM NỮ
10 19 28 37 46 55 64 73 82 La hầu Kế đô
11 20 29 38 47 56 65 74 83 Thổ tú Vân hán
12 21 30 39 48 57 66 75 84 Thủy diệu Mộc đức
13 22 31 40 49 58 67 76 85 Thái bạch Thái Âm
14 23 32 41 50 59 68 77 86 Thái dương Thổ tú
15 24 33 42 51 60 69 78 87 Vân hớn La hầu
16 25 34 43 52 61 70 79 88 Kế đô Thái dương
17 26 35 44 53 62 71 80 89 Thái Âm Thái bạch
18 27 36 45 54 63 72 81 90 Mộc đức Thủy diệu