XEM SAO THỦY DIỆU

Sao Thủy diệu Tốt hay xấu?

Theo quan niệm xưa, Sao Thủy diệu là sao Tốt. Thuỷ Diệu là sao phúc lộc, nhưng xấu đối với nữ và chủ về tai nạn, tang chế. Quý vị nữ bị sao này chiếu nên tham khảo cách cúng sao giải hạn

Những năm tuổi sao Thủy diệu chiếu mệnh

Lưu ý: tuổi được tính cả tuổi mụ
Nam giới tuổi:12-21-30-39-48-57-66-75-84
Nữ giới tuổi:09-18-27-36-45-54-63-72-81

Cách cúng giải hạn sao Thủy diệu

Lễ cúng dâng sao Thủy diệu vào ngày 21 tháng giêng, hoặc ngày 21 âm lịch hàng tháng. Thắp 7 ngọn nến, Quý vị nên sắp nến theo sơ đồ bên dưới.
Lễ vật gồm có:
– Tiền vàng;
– Hương hoa;
– Phẩm oản;
– Mũ đen;
– 36 đồng tiền
Hướng về chính Bắc làm lễ giải sao

Xem văn khấn cúng sao Thủy diệu tại đây

Sơ đồ cắm nến cúng sao Thủy diệu

sao Thủy diệu

Văn Khấn giải hạn sao Thủy diệu

- Nam mô a di Đà Phật!
- Nam mô a di Đà Phật!
- Nam mô di Đà Phật!
– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
– Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Tlượng đế.
– Con kính lạy Đức Trung Thiên tinh chúa Bắc cực Tử vi Tràng Sinh Đại đế.
– Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân
– Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửa hàm Giải ách tinh quân
– Con kính lạy Đức phương Nhâm quý Thủy đức Tinh quân
– Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Châu quân.
Tín chủ con là:……………………………………….. …………
Hôm nay là ngày……. tháng…….. năm ………………… tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương thiết lập linh án tại (địa chỉ)…………………….để làm lễ giải hạn sao Thủy Diệu chiếu mệnh:
Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn; ban phúc,lộc, thọ cho chúng con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng.
Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.
- Nam mô a di Đà Phật!
- Nam mô a di Đà Phật!
- Nam mô a di Đà Phật!

Xem các sao khác

1. Sao Thái Dương
2. Sao Thái Âm
3. Sao Mộc Đức
4. Sao Vân Hán
5. Sao Thổ Tú
6. Sao Thái Bạch
7. Sao Thủy diệu
8. Sao La hầu
9. Sao Kế đô

Bảng kiểm tra sao chiếu mệnh theo tuổi

 
BẠN BAO NHIÊU TUỔI?
***Lưu ý:
Tuổi tính theo tuổi âm nên các bạn nhớ cộng thêm tuổi mụ nữa nhé!
Ví dụ: Người sinh năm 1990 thì năm 2017 sẽ là 27 tuổi cộng thêm tuổi mụ là 28 nhé!
SAO CHIẾU MỆNH
NAM NỮ
10 19 28 37 46 55 64 73 82 La hầu Kế đô
11 20 29 38 47 56 65 74 83 Thổ tú Vân hán
12 21 30 39 48 57 66 75 84 Thủy diệu Mộc đức
13 22 31 40 49 58 67 76 85 Thái bạch Thái Âm
14 23 32 41 50 59 68 77 86 Thái dương Thổ tú
15 24 33 42 51 60 69 78 87 Vân hớn La hầu
16 25 34 43 52 61 70 79 88 Kế đô Thái dương
17 26 35 44 53 62 71 80 89 Thái Âm Thái bạch
18 27 36 45 54 63 72 81 90 Mộc đức Thủy diệu