XEM SAO VÂN HÁN

Sao Vân Hán Tốt hay xấu?

Theo quan niệm xưa, Vân Hán hay Vân Hớn là tai tinh vì thế có thể coi đây là một sao xấu chủ về ốm đau, bệnh tật. Quý anh chị có sao này chiếu mệnh cần chú ý sức khỏe cẩn trọng khi tham gia giao thông

Những năm tuổi sao Vân Hán chiếu mệnh

Lưu ý: tuổi được tính cả tuổi mụ
Nam mệnh: tuổi 15, 24, 33, 42, 51, 60, 69, và 78.
Nữ mệnh: tuổi 20, 29, 38, 47, 56, 65, 74, và 83.

Cách cúng giải hạn sao Vân Hán

Lễ cúng dâng sao Vân Hán vào ngày 29 tháng giêng, hoặc ngày 29 âm lịch hàng tháng. Thắp 15 ngọn nến, Quý vị nên sắp nến theo sơ đồ bên dưới.
Lễ vật gồm có:
– Hương, hoa, tiền vàng, phẩm oản
– Bài vị màu đỏ
– Mũ đỏ
– 36 đồng tiền.
Hướng về phương Nam để làm lễ giải sao.

Xem văn khấn cúng sao Vân Hán tại đây

Sơ đồ cắm nến cúng sao Vân Hán

sao vân hán

Văn Khấn giải hạn sao Vân Hán

- Nam mô a di Đà Phật!
- Nam mô a di Đà Phật!
- Nam mô di Đà Phật!
– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chự Phật mười phương.
– Nam mô Hiệu Thiên chư tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đê.
– Con kính lạy Đức Trung Thiên tinh chúa Bắc cực Tử vi Tràng Sinh Đại đê.
– Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân
– Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải ách Tinh quân.
– Con kính lạy Đức Nam phương Bính đinh Hoả Đức Tinh quân.
– Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân quân.
Tín chủ con là:………………………………………
Hôm nay là ngày……. tháng…….. năm……., tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, thiết lập linh án tại (địa chỉ)…………………………….
để làm lễ giải hạn sao Vân Hán chiếu mệnh:
Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn; ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng.
Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.
- Nam mô a di Đà Phật!
- Nam mô a di Đà Phật!
- Nam mô a di Đà Phật!

Xem các sao khác

1. Sao Thái Dương
2. Sao Thái Âm
3. Sao Mộc Đức
4. Sao Vân Hán
5. Sao Thổ Tú
6. Sao Thái Bạch
7. Sao Thủy diệu
8. Sao La hầu
9. Sao Kế đô

Bảng kiểm tra sao chiếu mệnh theo tuổi

 
BẠN BAO NHIÊU TUỔI?
***Lưu ý:
Tuổi tính theo tuổi âm nên các bạn nhớ cộng thêm tuổi mụ nữa nhé!
Ví dụ: Người sinh năm 1990 thì năm 2017 sẽ là 27 tuổi cộng thêm tuổi mụ là 28 nhé!
SAO CHIẾU MỆNH
NAM NỮ
10 19 28 37 46 55 64 73 82 La hầu Kế đô
11 20 29 38 47 56 65 74 83 Thổ tú Vân hán
12 21 30 39 48 57 66 75 84 Thủy diệu Mộc đức
13 22 31 40 49 58 67 76 85 Thái bạch Thái Âm
14 23 32 41 50 59 68 77 86 Thái dương Thổ tú
15 24 33 42 51 60 69 78 87 Vân hớn La hầu
16 25 34 43 52 61 70 79 88 Kế đô Thái dương
17 26 35 44 53 62 71 80 89 Thái Âm Thái bạch
18 27 36 45 54 63 72 81 90 Mộc đức Thủy diệu