TỬ VI TUỔI GIÁP THÂN NAM MẠNG NĂM 2017

Xem tử vi năm Đinh Dậu cho người tuổi Giáp Thân nam mạng


Năm sinh Giáp Thân (74 tuổi).
(Sinh từ ngày 25/01/1944 đến ngày 12/02/1945).
Thủy Mạng - Dương nam (nam mạng).
Tuyền Trung Thủy - Nước Trong Suối.
– Mạng của bạn là Thủy gặp năm Hỏa là tương khắc: Không tốt
- Địa chi của bạn là Thân gặp năm Dậu là Bình thường.
– Thiên can của bạn là Giáp gặp năm Đinh là:Sinh xuất: Tốt
Các nhà tử vị học từ xa xưa đã chỉ ra rằng: Mỗi người vào năm đều có một ngôi sao chiếu mệnh khác nhau, tất cả có 9 ngôi sao gồm Thủy diệu, Thái dương, Thái âm, Mộc đức, Thổ tú, La hầu, Thái bạch, Vân hớn, Kế đô, cứ 9 năm lại luân phiên trở lại. Mỗi người vào mỗi năm có một sao chiếu mệnh. Có sao tốt có sao xấu. Năm nay thân chủ gặp sao Thổ Tú.

Cách cúng giải hạn sao thổ tú cho gia chủ Giáp thân nam mạng


Chuẩn bị 5 ngọn nến, hoa quả tiền vàng tùy tâm, một bài vị ghi chữ “trung ương mậu kỷ thổ đức tinh quân”. Khi cúng lưu ý chọn các vật đều mầu vàng(nếu ko có thì lấy giấy bọc các màu khác lại) Nến thì xếp theo hình sao bên dưới và sắp ban linh quay về hướng tây. Lạy về phía tây 5 lạy Thời gian cúng: từ 20h đến 22h. vào các ngày 19 âm lịch hàng tháng, tốt nhất là ngày 19 tháng 1 âm lịch vì ngày đó là ngày đức Thổ Tú Tinh quân giáng trần.

Bài khấn cúng giải hạn sao Thổ Tú


Con kính lạy chín phương trời,mười phương Chư phật,Chư Phật mười phương.
Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đế
Con kính lạy Đức Trung Thiên tinh chúa Bắc cực Tử vi Tràng Sinh Đại đế.
Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân.
Con kính lạy Đức Hữu Bắc Dẩu cửa hàm giải Ách tinh quân.
Con kính lạy Đức Trung Ương Mậu Kỷ Thổ Đức Tinh quân.
Kính lạy Đức Thượng Thanh Bản Mệnh Nguyên Thần Châu quân
Tín chủ con tên là………………(đọc tên của bạn). Hôm nay là ngày……. tháng…….. năm ………tín chủ con thành tâm sắm lễ gồm: ....(đọc lễ của bạn), đốt nén nhang lập linh án tại....(đọc địa chỉ của bạn), để làm lễ dâng sao Thổ Tú.
Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì ....(đọc mong muốn của bạn)
Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.
A di đà phật (3 lần). Sau đó lạy tạ
Tử vi tuổi giáp thân nam mạng năm 2017

Gia chủ tuổi Giáp Thân, cần tránh các năm tam tai: Dần - Mão - Thìn
Năm 2017 tức năm (Đinh Dậu) sẽ không phạm tam tai
Năm 2017, đương số 74 tuổi, nếu năm đó tiến hành xây nhà sẽ không phạm kim lâu.
Hạn Hoàng ốc liên quan đến việc xây dựng nhà cửa, động thổ .... Năm 2017, đương số 74 tuổi nếu năm đó tiến hành xây nhà phạm Hoàng ốc
Ngũ Thọ Tử: Tuổi này làm nhà là phạm, trong nhà chia rẽ, lâm vào cảnh tử biệt sinh ly (Ngũ tử ly thân phòng tử biệt).