TỬ VI TUỔI GIÁP THÂN NỮ MẠNG NĂM 2017

Xem tử vi năm Đinh Dậu cho người tuổi Giáp Thân nữ mạng


Năm sinh Giáp Thân (74 tuổi).
(Sinh từ ngày 25/01/1944 đến ngày 12/02/1945).
Thủy Mạng - Dương nữ (nữ mạng).
Tuyền Trung Thủy - Nước Trong Suối.
– Mạng của bạn là Thủy gặp năm Hỏa là tương khắc: Không tốt
- Địa chi của bạn là Thân gặp năm Dậu là Bình thường.
– Thiên can của bạn là Giáp gặp năm Đinh là:Sinh xuất: Tốt
Gia chủ tuổi Giáp Thân, cần tránh các năm tam tai: Dần - Mão - Thìn
Năm 2017 tức năm Đinh Dậu nên sẽ không phạm tam tai
Các nhà tử vị học từ xa xưa đã chỉ ra rằng: Mỗi người vào năm đều có một ngôi sao chiếu mệnh khác nhau, tất cả có 9 ngôi sao gồm Thủy diệu, Thái dương, Thái âm, Mộc đức, Thổ tú, La hầu, Thái bạch, Vân hớn, Kế đô, cứ 9 năm lại luân phiên trở lại. Mỗi người vào mỗi năm có một sao chiếu mệnh. Có sao tốt có sao xấu. Năm nay thân chủ gặp sao Vân Hán

Cách cúng giải hạn sao Vân Hán (Vân hớn) cho gia chủ Giáp Thân


Các bạn cần chuẩn bị đồ cúng như sau: 15 ngọn nến (loại nến tealight càng tốt). Hoa quả tiền vàng tùy tâm, Một bài vị màu đỏ có ghi dòng chữ “Cung thỉnh:Nam phương Bính Đinh Hoả đức tinh quân vị tiền”
Thời gian cúng dâng sao: 20h đến 22h các ngày 29 âm lịch hàng tháng, tốt nhất là vào ngày 29 tháng 1 âm lịch vì ngày đó là ngày Vân Hán Tinh Quân hạ phàm. Khi cúng lưu ý xếp nến theo hình sao(ở bên dưới). Quay về hướng nam và lạy 15 lạy.

Bài khấn cúng giải hạn sao Vân Hán


Con kính lạy chín phương trời,mười phương Chư phật,Chư Phật mười phương.
Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đế
Con kính lạy Đức Trung Thiên tinh chúa Bắc cực Tử vi Tràng Sinh Đại đế.
Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân.
Con kính lạy Đức Hữu Bắc Dẩu cửa hàm giải Ách tinh quân.
Con kính lạy nam phương Bính Đinh Hoả đức Vân Hán tinh quân vị tiền
Kính lạy Đức Thượng Thanh Bản Mệnh Nguyên Thần Châu quân Tín chủ con tên là………………(đọc tên của bạn). Hôm nay là ngày……. tháng…….. năm ………tín chủ con thành tâm sắm lễ gồm: ....(đọc lễ của bạn), đốt nén nhang lập linh án tại....(đọc địa chỉ của bạn), để làm lễ dâng sao Vân Hán.
Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì ....(đọc mong muốn của bạn)
Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.
A di đà phật (3 lần). Sau đó lạy tạ
Tử vi tuổi giáp thân nữ mạng năm 2017

Năm 2017, đương số 74 tuổi, nếu năm đó tiến hành xây nhà sẽ không phạm kim lâu.
Hạn Hoàng ốc liên quan đến việc xây dựng nhà cửa, động thổ .... Năm 2017, đương số 74 tuổi nếu năm đó tiến hành xây nhà phạm Hoàng ốc
Ngũ Thọ Tử: Tuổi này làm nhà là phạm, trong nhà chia rẽ, lâm vào cảnh tử biệt sinh ly (Ngũ tử ly thân phòng tử biệt).