NĂM XÂY NHÀ HỢP TUỔI MÃO

Xem năm xây nhà hợp tuổi Mão


Việc chọn thời gian xây dựng hay sửa chữa nhà cửa cho gia chủ tuổi Mão là vô cùng quan trọng. Khi gia đình bạn đã chọn được một vị trí tốt để chuẩn bị xây dựng nhà cửa, phần thiết kế hướng và nội thất bên trong đã được phù hợp với gia đình, thì công quan trọng nữa chính là xác định thời gian bắt đầu xây dựng nhà, tức là xác định yếu tố "Thiên Thời", vì yếu tố địa lợi đã được chọn xong. Nếu việc lựa chọn thời gian xây dựng tốt sẽ khiến cho Phong Thuỷ nhà ở đã tốt càng tốt hơn gấp bội, gia chủ sẽ nhanh chóng thịnh vượng, tài lộc được dồi dào. Nhưng ngược lại thời gian xây nhà không tốt, nhất là vi phạm các cấm kỵ trong Phong Thuỷ như Tam tai, Hoàng Ốc, Kim Lâu thì nó sẽ làm giảm sự tốt đẹp của Phong Thuỷ ngôi nhà của bạn, gây ảnh hưởng và có nhiều điều không may mắn cho gia đình bạn.

1. Xem năm xây nhà hợp tuổi Đinh Mão 1987

 • Xem tuổi làm nhà tuổi đinh mão năm 2018
 • Xem tuổi làm nhà tuổi đinh mão năm 2019
 • Xem tuổi làm nhà tuổi đinh mão năm 2020
 • Xem tuổi làm nhà tuổi đinh mão năm 2021
 • Xem tuổi làm nhà tuổi đinh mão năm 2022
 • 2. Xem năm xây nhà hợp tuổi Kỷ Mão 1999

 • Xem tuổi làm nhà tuổi kỷ mão năm 2018
 • Xem tuổi làm nhà tuổi kỷ mão năm 2019
 • Xem tuổi làm nhà tuổi kỷ mão năm 2020
 • Xem tuổi làm nhà tuổi kỷ mão năm 2021
 • Xem tuổi làm nhà tuổi kỷ mão năm 2022
 • Tuổi Mão nên xây nhà năm nào


  3. Xem năm xây nhà hợp tuổi Ất Mão 1975

 • Xem tuổi làm nhà tuổi ất mão năm 2018
 • Xem tuổi làm nhà tuổi ất mão năm 2019
 • Xem tuổi làm nhà tuổi ất mão năm 2020
 • Xem tuổi làm nhà tuổi ất mão năm 2021
 • Xem tuổi làm nhà tuổi ất mão năm 2022
 • 4. Xem năm xây nhà hợp tuổi Quý Mão 1963

 • Xem tuổi làm nhà tuổi quý mão năm 2018
 • Xem tuổi làm nhà tuổi quý mão năm 2019
 • Xem tuổi làm nhà tuổi quý mão năm 2020
 • Xem tuổi làm nhà tuổi quý mão năm 2021
 • Xem tuổi làm nhà tuổi quý mão năm 2022
 • 5. Xem năm xây nhà hợp tuổi Tân Mão 1951

 • Xem tuổi làm nhà tuổi tân mão năm 2018
 • Xem tuổi làm nhà tuổi tân mão năm 2019
 • Xem tuổi làm nhà tuổi tân mão năm 2020
 • Xem tuổi làm nhà tuổi tân mão năm 2021
 • Xem tuổi làm nhà tuổi tân mão năm 2022
 • ***Xem năm xây nhà các tuổi khác***