NĂM XÂY NHÀ HỢP TUỔI MÙI

Xem năm xây nhà hợp tuổi Mùi


Việc chọn thời gian xây dựng hay sửa chữa nhà cửa cho gia chủ tuổi Mùi là vô cùng quan trọng. Khi gia đình bạn đã chọn được một vị trí tốt để chuẩn bị xây dựng nhà cửa, phần thiết kế hướng và nội thất bên trong đã được phù hợp với gia đình, thì công quan trọng nữa chính là xác định thời gian bắt đầu xây dựng nhà, tức là xác định yếu tố "Thiên Thời", vì yếu tố địa lợi đã được chọn xong. Nếu việc lựa chọn thời gian xây dựng tốt sẽ khiến cho Phong Thuỷ nhà ở đã tốt càng tốt hơn gấp bội, gia chủ sẽ nhanh chóng thịnh vượng, tài lộc được dồi dào. Nhưng ngược lại thời gian xây nhà không tốt, nhất là vi phạm các cấm kỵ trong Phong Thuỷ như Tam tai, Hoàng Ốc, Kim Lâu thì nó sẽ làm giảm sự tốt đẹp của Phong Thuỷ ngôi nhà của bạn, gây ảnh hưởng và có nhiều điều không may mắn cho gia đình bạn.

1. Xem năm xây nhà hợp tuổi Tân Mùi 1991

 • Xem tuổi làm nhà tuổi tân mùi năm 2017
 • Xem tuổi làm nhà tuổi tân mùi năm 2018
 • Xem tuổi làm nhà tuổi tân mùi năm 2019
 • Xem tuổi làm nhà tuổi tân mùi năm 2020
 • Xem tuổi làm nhà tuổi tân mùi năm 2021
 • Xem tuổi làm nhà tuổi tân mùi năm 2022
 • 2. Xem năm xây nhà hợp tuổi Kỷ Mùi 1979

 • Xem tuổi làm nhà tuổi kỷ mùi năm 2017
 • Xem tuổi làm nhà tuổi kỷ mùi năm 2018
 • Xem tuổi làm nhà tuổi kỷ mùi năm 2019
 • Xem tuổi làm nhà tuổi kỷ mùi năm 2020
 • Xem tuổi làm nhà tuổi kỷ mùi năm 2021
 • Xem tuổi làm nhà tuổi kỷ mùi năm 2022
 • Tuổi Mùi nên xây nhà năm nào


  3. Xem năm xây nhà hợp tuổi Đinh Mùi 1967

 • Xem tuổi làm nhà tuổi đinh mùi năm 2017
 • Xem tuổi làm nhà tuổi đinh mùi năm 2018
 • Xem tuổi làm nhà tuổi đinh mùi năm 2019
 • Xem tuổi làm nhà tuổi đinh mùi năm 2020
 • Xem tuổi làm nhà tuổi đinh mùi năm 2021
 • Xem tuổi làm nhà tuổi đinh mùi năm 2022
 • 4. Xem năm xây nhà hợp tuổi Ất Mùi 1955

 • Xem tuổi làm nhà tuổi ất mùi năm 2017
 • Xem tuổi làm nhà tuổi ất mùi năm 2018
 • Xem tuổi làm nhà tuổi ất mùi năm 2019
 • Xem tuổi làm nhà tuổi ất mùi năm 2020
 • Xem tuổi làm nhà tuổi ất mùi năm 2021
 • Xem tuổi làm nhà tuổi ất mùi năm 2022
 • 5. Xem năm xây nhà hợp tuổi Quý Mùi 1943

 • Xem tuổi làm nhà tuổi quý mùi năm 2017
 • Xem tuổi làm nhà tuổi quý mùi năm 2018
 • Xem tuổi làm nhà tuổi quý mùi năm 2019
 • Xem tuổi làm nhà tuổi quý mùi năm 2020
 • Xem tuổi làm nhà tuổi quý mùi năm 2021
 • Xem tuổi làm nhà tuổi quý mùi năm 2022
 • ***Xem năm xây nhà các tuổi khác***