NĂM XÂY NHÀ HỢP TUỔI THÌN

Xem năm xây nhà hợp tuổi Thìn


Việc chọn thời gian xây dựng hay sửa chữa nhà cửa cho gia chủ tuổi Thìn là vô cùng quan trọng. Khi gia đình bạn đã chọn được một vị trí tốt để chuẩn bị xây dựng nhà cửa, phần thiết kế hướng và nội thất bên trong đã được phù hợp với gia đình, thì công quan trọng nữa chính là xác định thời gian bắt đầu xây dựng nhà, tức là xác định yếu tố "Thiên Thời", vì yếu tố địa lợi đã được chọn xong. Nếu việc lựa chọn thời gian xây dựng tốt sẽ khiến cho Phong Thuỷ nhà ở đã tốt càng tốt hơn gấp bội, gia chủ sẽ nhanh chóng thịnh vượng, tài lộc được dồi dào. Nhưng ngược lại thời gian xây nhà không tốt, nhất là vi phạm các cấm kỵ trong Phong Thuỷ như Tam tai, Hoàng Ốc, Kim Lâu thì nó sẽ làm giảm sự tốt đẹp của Phong Thuỷ ngôi nhà của bạn, gây ảnh hưởng và có nhiều điều không may mắn cho gia đình bạn.

1. Xem năm xây nhà hợp tuổi Mậu Thìn 1988

 • Xem tuổi làm nhà tuổi mậu thìn năm 2018
 • Xem tuổi làm nhà tuổi mậu thìn năm 2019
 • Xem tuổi làm nhà tuổi mậu thìn năm 2020
 • Xem tuổi làm nhà tuổi mậu thìn năm 2021
 • Xem tuổi làm nhà tuổi mậu thìn năm 2022
 • 2. Xem năm xây nhà hợp tuổi Bính Thìn 1976

 • Xem tuổi làm nhà tuổi bính thìn năm 2018
 • Xem tuổi làm nhà tuổi bính thìn năm 2019
 • Xem tuổi làm nhà tuổi bính thìn năm 2020
 • Xem tuổi làm nhà tuổi bính thìn năm 2021
 • Xem tuổi làm nhà tuổi bính thìn năm 2022
 • Tuổi Thìn nên xây nhà năm nào


  3. Xem năm xây nhà hợp tuổi Canh Thìn 1940

 • Xem tuổi làm nhà tuổi canh thìn năm 2018
 • Xem tuổi làm nhà tuổi canh thìn năm 2019
 • Xem tuổi làm nhà tuổi canh thìn năm 2020
 • Xem tuổi làm nhà tuổi canh thìn năm 2021
 • Xem tuổi làm nhà tuổi canh thìn năm 2022
 • 4. Xem năm xây nhà hợp tuổi Giáp Thìn 1964

 • Xem tuổi làm nhà tuổi giáp thìn năm 2018
 • Xem tuổi làm nhà tuổi giáp thìn năm 2019
 • Xem tuổi làm nhà tuổi giáp thìn năm 2020
 • Xem tuổi làm nhà tuổi giáp thìn năm 2021
 • Xem tuổi làm nhà tuổi giáp thìn năm 2022
 • 5. Xem năm xây nhà hợp tuổi Nhâm Thìn 1952

 • Xem tuổi làm nhà tuổi nhâm thìn năm 2018
 • Xem tuổi làm nhà tuổi nhâm thìn năm 2019
 • Xem tuổi làm nhà tuổi nhâm thìn năm 2020
 • Xem tuổi làm nhà tuổi nhâmthìn năm 2021
 • Xem tuổi làm nhà tuổi nhâm thìn năm 2022
 • ***Xem năm xây nhà các tuổi khác***