NĂM XÂY NHÀ HỢP TUỔI TỴ

Xem năm xây nhà hợp tuổi Tỵ


Việc chọn thời gian xây dựng hay sửa chữa nhà cửa cho gia chủ tuổi Tỵ là vô cùng quan trọng. Khi gia đình bạn đã chọn được một vị trí tốt để chuẩn bị xây dựng nhà cửa, phần thiết kế hướng và nội thất bên trong đã được phù hợp với gia đình, thì công quan trọng nữa chính là xác định thời gian bắt đầu xây dựng nhà, tức là xác định yếu tố "Thiên Thời", vì yếu tố địa lợi đã được chọn xong. Nếu việc lựa chọn thời gian xây dựng tốt sẽ khiến cho Phong Thuỷ nhà ở đã tốt càng tốt hơn gấp bội, gia chủ sẽ nhanh chóng thịnh vượng, tài lộc được dồi dào. Nhưng ngược lại thời gian xây nhà không tốt, nhất là vi phạm các cấm kỵ trong Phong Thuỷ như Tam tai, Hoàng Ốc, Kim Lâu thì nó sẽ làm giảm sự tốt đẹp của Phong Thuỷ ngôi nhà của bạn, gây ảnh hưởng và có nhiều điều không may mắn cho gia đình bạn.

1. Xem năm xây nhà hợp tuổi Đinh Tỵ 1977

 • Xem tuổi làm nhà tuổi đinh tỵ năm 2018
 • Xem tuổi làm nhà tuổi đinh tỵ năm 2019
 • Xem tuổi làm nhà tuổi đinh tỵ năm 2020
 • Xem tuổi làm nhà tuổi đinh tỵ năm 2021
 • Xem tuổi làm nhà tuổi đinh tỵ năm 2022
 • 2. Xem năm xây nhà hợp tuổi Kỷ Tỵ 1989

 • Xem tuổi làm nhà tuổi kỷ tỵ năm 2018
 • Xem tuổi làm nhà tuổi kỷ tỵ năm 2019
 • Xem tuổi làm nhà tuổi kỷ tỵ năm 2020
 • Xem tuổi làm nhà tuổi kỷ tỵ năm 2021
 • Xem tuổi làm nhà tuổi kỷ tỵ năm 2022
 • Tuổi Tỵ nên xây nhà năm nào


  3. Xem năm xây nhà hợp tuổi Ất Tỵ 1965

 • Xem tuổi làm nhà tuổi ất tỵ năm 2018
 • Xem tuổi làm nhà tuổi ất tỵ năm 2019
 • Xem tuổi làm nhà tuổi ất tỵ năm 2020
 • Xem tuổi làm nhà tuổi ất tỵ năm 2021
 • Xem tuổi làm nhà tuổi ất tỵ năm 2022
 • 4. Xem năm xây nhà hợp tuổi Quý Tỵ 1953

 • Xem tuổi làm nhà tuổi quý tỵ năm 2018
 • Xem tuổi làm nhà tuổi quý tỵ năm 2019
 • Xem tuổi làm nhà tuổi quý tỵ năm 2020
 • Xem tuổi làm nhà tuổi quý tỵ năm 2021
 • Xem tuổi làm nhà tuổi quý tỵ năm 2022
 • 5. Xem năm xây nhà hợp tuổi Tân Tỵ 1941

 • Xem tuổi làm nhà tuổi tân tỵ năm 2018
 • Xem tuổi làm nhà tuổi tân tỵ năm 2019
 • Xem tuổi làm nhà tuổi tân tỵ năm 2020
 • Xem tuổi làm nhà tuổi tân tỵ năm 2021
 • Xem tuổi làm nhà tuổi tân tỵ năm 2022
 • ***Xem năm xây nhà các tuổi khác***