XEM SAO CHIẾU MỆNH

Xem sao hạn

***Nếu bạn không biết năm nay sao nào chiếu mệnh mình thì bạn có thể xem bảng kiểm tra sao chiếu mệnh <= tại đây

Sao chiếu mạng là gì?

Trong quan niệm xưa cho rằng mỗi một năm, thì mỗi con người sẽ có một ngôi sao chiếu mệnh riêng cho năm đó. Các nhà tử vi xưa đã tìm ra 9 ngôi sao chiếu mệnh gọi là "cửu diệu tinh quân" vì thế cứ sau 9 năm thì ngôi sao chiếu mệnh đó lại lặp lại.
Cùng một tuổi nhưng sao chiếu mệnh của phụ nữ và đàn ông lại khác nhau. Trong 9 vị tinh quân (9 ngôi sao chiếu mệnh) thì đều có sao xấu và sao tốt
Khi gặp sao tốt chiếu mệnh thì người được sao tốt chiếu sẽ có một năm thuận lợi, hanh thông và may mắn. Ngược lại khi con người gặp sao xấu chiếu mệnh thì năm đó thường gặp những điều xui xẻo, không may.....gọi đó là vận hạn. Để giảm nhẹ những vận hạn này người xưa thường làm lễ cúng dâng sao giải hạn vào đầu năm, hoặc hàng tháng tại chùa hoặc ở nhà tùy vào điều kiện và hoàn cảnh của mỗi người. Với mục đích xin thần sao giảm hạn, phù hộ cho bản thân, con cháu, gia đình được bình an vạn sự.

Thời gian xuất hiện của sao chiếu mệnh

Cũng theo quan niệm dân gian thì 9 ngôi sao chiếu mệnh chỉ xuất hiện vào những ngày nhất định trong tháng, vì thế cho nên hình thành tục cúng dâng sao sao giải hạn vào những ngày mà các đức tinh quân xuất hiện. Đó là các ngày sau:
1. Sao Thái Dương: Ngày 27 âm lịch hàng tháng
Xem cách cúng Sao Thái Dương
2. Sao Thái Âm: Ngày 26 âm lịch hàng tháng
Xem cách cúng Sao Thái Âm
3. Sao Mộc Đức: Ngày 25 âm lịch hàng tháng
Xem cách cúng Sao Mộc Đức
4. Sao Vân Hán: Ngày 29 âm lịch hàng tháng
Xem cách cúng Sao Vân Hán
5. Sao Thổ Tú: Ngày 19 âm lịch hàng tháng
Xem cách cúng Sao Thổ Tú
6. Sao Thái Bạch: Ngày 15 âm lịch hàng tháng
Xem cách cúng Sao Thái Bạch
7. Sao Thủy diệu: Ngày 21 âm lịch hàng tháng
Xem cách cúng Sao Thủy diệu
8. Sao La hầu: Ngày 8 âm lịch hàng tháng
Xem cách cúng Sao La hầu
9. Sao Kế đô: Ngày 18 âm lịch hàng tháng
Xem cách cúng Sao Kế đô
sao chiếu mệnh, sao hạn

Bảng kiểm tra sao chiếu mệnh theo tuổi

 
BẠN BAO NHIÊU TUỔI?
***Lưu ý:
Tuổi tính theo tuổi âm nên các bạn nhớ cộng thêm tuổi mụ nữa nhé!
Ví dụ: Người sinh năm 1990 thì năm 2017 sẽ là 27 tuổi cộng thêm tuổi mụ là 28 nhé!
SAO CHIẾU MỆNH
NAM NỮ
10 19 28 37 46 55 64 73 82 La hầu Kế đô
11 20 29 38 47 56 65 74 83 Thổ tú Vân hán
12 21 30 39 48 57 66 75 84 Thủy diệu Mộc đức
13 22 31 40 49 58 67 76 85 Thái bạch Thái Âm
14 23 32 41 50 59 68 77 86 Thái dương Thổ tú
15 24 33 42 51 60 69 78 87 Vân hớn La hầu
16 25 34 43 52 61 70 79 88 Kế đô Thái dương
17 26 35 44 53 62 71 80 89 Thái Âm Thái bạch
18 27 36 45 54 63 72 81 90 Mộc đức Thủy diệu